AP TET NOTIFICATION 2022 | AP DSC NOTIFICATION 2022 | AP DSC LATEST NEWS TODAY | AP TET LATEST NEWS TODAY | AP ఉపాద్యాయ బదిలీలకు రంగం సిద్ధం 2022

AP TET NOTIFICATION 2022 | AP DSC NOTIFICATION 2022 | AP DSC LATEST NEWS TODAY | AP TET LATEST NEWS TODAY | AP ఉపాద్యాయ బదిలీలకు రంగం సిద్ధం 2022 జూన్ 6 నుండి ఉపాద్యాయ బదిలీలకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టనుంది, దానికి ముందు గా మే Read More …